Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Tân Hoa

Tân Hoa Lục Ngạn Bắc Giang
tieuhoctanhoa.lngbg@gmail.com